معرفی کتاب طراحی تجربه کاربری برای مبتدیان

یکی از چالش‌هایی که در هر نشست به آن بر می‌خوریم، یادآوری برخی مبانی یوایکس است.امروز با زحمت دوستان تیم UXBook کتابی تهیه شده که جوابگوی بسیاری از نیازهای شما طراح یوایکس است.