بنیانگذاران و اعضای اصلی


photo

میلاد صفاجوی


طراح تجربه کاربری
saeeid-gh

سعید قمری


مدیر محصول، مشاور تجارت الکترونیک
manuchehr

منوچهر دشتی


طراح صنعتی
hashemi

حبیب هاشمی


فیلساز، تدوینگر
© 2020 جامعه تجربه کاربری ( یوایکس) قزوین گروهی غیر انتفاعی که برای بهتر زیستن تلاش می‌کنند.