چهارمین کنفرانس تجریه کاربری شیراز

چهارمین کنفرانس تجربه کاربری شیراز

چهارمین کنفرانس تجربه کاربری شیراز با با رویکرد «ارتقای کیفیت زندگی» ۲۹ و ۳۰ آبان در دانشگاه شیراز برگزار خواهد شد.

کارگاه سئو و یوایکس

اولین کارگاه تعاملی مقدماتی سئو و یوایکس برگزار می‌شود

اولین کارگاه سئو با رویگرد رعایت اصول تجربه کاربری در دو روز برگزار خواهد شد. این رویداد در تاریخ‌های سه‌شنبه ۲۱ خرداد و ۲۸ خرداد ۹۸ در آکادمی میزبان برگزار خواهد شد.

سومین نشست تجربه کاربری قزوین

سومین نشست یوایکس قزوین با موضوع مقدمه‌ای بر یوایکس و اهمیَت آن روز سه شنبه ۲۴ مهر ۹۷ برگزار خواهد شد.

افتتاح سایت یوایکس قزوین

سایت یوایکس قزوین پس از ۳ سال راه اندازی شد. هدف از راه اندازی این سایت، دسترسی بهتر مخاطبین این حوزه و ارتباط راحت تر با اعضای یوایکس است.