photo

میلاد صفاجوی

طراح تجربه کاربری
علاقه مند به دنیای طراحی، دنیای دیجیتال و هر آن چیزی که باعث حس خوب میشه
© 2023 جامعه تجربه کاربری ( یوایکس) قزوین گروهی غیر انتفاعی که برای بهتر زیستن تلاش می‌کنند.