hashemi

حبیب هاشمی

فیلساز، تدوینگر
علاقه مند به حوزه فیلمسازی و تدوین
© 2023 جامعه تجربه کاربری ( یوایکس) قزوین گروهی غیر انتفاعی که برای بهتر زیستن تلاش می‌کنند.